0755-2982233
mplogo
alogo
rlogo

Academics

Faculties

S.No Name Qualification Designation Specialization
1 Dr. Ashish AcharyaM.Pharm, PhDPRINCIPAL Pharm. Chem.
2 Mr. Ramsaneh Raghuwanshi M.Pharm Asso. Prof. Pharm. Chem.
3 Mr. Reetesh Malvi M.Pharm A.P. Pharmacology
4 Ms. Bharti Bairagi M.Pharm A.P. Pharmaceutics
5 Mr. Satyam Khare M.Pharm A.P.Pharmaceutics
6 Mr. Mujeem Khan M.Pharm A.P. Pharm. Chem.
7 Mr. Amit kumar Soni M.Pharm A.P. Pharmacology
8 Mr. Anil Kumar Banjare M.Pharm A.P.Pharmaceutics
9 Ms. Anjana Kurmi M.Pharm A.P.Pharmaceutics
10 Ms. Prerna Mishra M.Pharm A.P.Pharmaceutics
11 Ms.Pinki Yadav M.Pharm A.P.Pharmaceutics
12 Ms. Rajni rajak M.Pharm A.P.Pharmaceutics
13 Mr. Amit Khare M.Pharm A.P.Pharmaceutics
14 Mr. Anuj Dubey M.Pharm A.P.Pharmaceutics